Osiguranje od nezgode


Odabir trajanja
Jeste li pročitali predugovornu dokumentaciju?
Premijski sustav
Datum početka osiguranja
Datum isteka osiguranja
  Dalje
 
 

Osiguranje od nezgode


Odabir paketa
Način plaćanja *
Dinamika plaćanja
Poseban paket
godišnja premija iznosi:
9.95 EUR

Natrag
Dalje


Osiguranje od nezgode


Osiguranje od nezgode


Ugovaratelj
HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ
TRG DRAŽENA PETROVIĆA 1, 10000 ZAGREB
OIB: 69194856873
Osigurateljno pokriće: Pokriće za vrijeme utakmica, treninga i službeno prijavljena događanja Hrvatskog odbojkaškog saveza zajedno s pripremama te pokrića za nezgode na direktnom putu do i od

Pristupanje polici kolektivnog osiguranja članova Hrvatskog odbojkaškog saveza od posljedica nezgode - polica broj: 7002937504


Osiguranik: član Hrvatskog odbojkaškog saveza sukladno službenoj evidenciji Ugovaratelja

Tip stranke
OIB *
Ime *
Prezime *
Datum rođenja *
Ulica i kućni broj *
Mjesto *
Email *
Natrag Dalje

Odabrana pokrića

POSEBAN PAKET
smrt uslijed nezgode 9.954,21 €
smrt uslijed prometne nezgode 5.308,91 €
potpuni trajni invaliditet 19.908,42 €
troškovi kozmetičke operacije 2.654,46 €
bolnička dnevnica 13,27 €
naknada za prijelom kostiju 199,08 €
dnevna naknada 6,64 €
hospitalizacija % od svote 19.908,42 EUR sukladno Uvjetima

Za platiti:

Posebno potvrđujem kako je ova polica u skladu s mojim zahtjevima i potrebama te kako mi je dovoljno vremena prije ugovaranja osiguranja, a sa ciljem donošenja informirane odluke prije ugovaranja, omogućeno dovoljno vremena za preuzimanje i uvid sljedećih dokumenata: Informacije o proizvodu osiguranja, Informacije ugovaratelju osiguranja, Uvjeti osiguranja, Tablice invalidnosti, Informacije o obradi osobnih podataka, Klauzula N-Kl-008-01-15 Troškovi kozmetičke operacije, Klauzula N-Kl-003/01-17 Potpuni trajni invaliditet, Klauzula N-Kl-001/01-23 Početak osiguranja

Sklapanjem ovoga ugovora potvrđujem kako sam pregledao/la sve u njemu navedene podatke te kako su ti podaci točni i ažurni.

Potvrđujem kako sam prilikom prikupljanja podataka upozoren na važnost davanja točnih i ažurnih podataka s ciljem ostvarivanja svrha njihove obrade te kako sam upoznat/a s učinkom koji na ugovor o osiguranju i obveze osiguratelja ima davanje netočnih ili nepotpunih podataka

Potvrđujem kako sam u cijelosti upoznat s detaljima ovoga ugovora o osiguranju, pogotovo sa informacijama o prikupljanju osobnih podataka.

Za osobe mlađe od 14 godina u okviru osigurnine nadoknađuju se samo stvarni i realni troškovi pogreba maksimalno do visine iznosa osiguranja

Za osobe koje se pridruže određenoj grupi osoba nakon početka osiguranja označenog u Polici osiguranja kolektivnog osiguranja br. 7002937504 (Ugovaratelj: Hrvatski odbojkaški savez, Istek polica: 01.10.2024.) osigurateljna zaštita počinje u 00.00 sati onoga dana koji je na potvrdi naveden kao početak osiguranja, pod uvjetom da je osiguratelju prije toga plaćena premija. Ako je premija plaćena nakon početka osiguranja, obveza osiguratelja počinje u 00.00 sati sljedećeg dana, računajući od dana kada je plaćena premija.

Ako premija ne bude plaćena u roku od 30 dana od dana izdavanja ove Potvrde, smatrat će se da osiguranik nije pristupio Polici kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja br. 7002937504 te će se ova Potvrda staviti izvan snage.

Natrag Kreiraj potvrdu